Durová Veronika - sochařka

VERONIKA DUROVÁŽivotopis

Veronika Durová (7.6.1984 v Praze) studovala na Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2006- 2012). V letním semestru (2010) absolvovala stáž na Accademia di Belle Arti v Carraře v Itálii. Momentálně žije a pracuje v Praze. V roce 2008 a 2012 získala ateliérovou cenu. Pravidelně se zúčastňuje soutěží o výroční mince pro Českou národní banku. Je členkou spolku Umělecká Beseda.

Jeden z důležitých motivů jejích současných prací je 'dialog'. Podstatou jejích děl je řeč lidského těla. Zobrazením situace odehrávající se bez vyslovené narativity, kterou by nám umožnilo fyziognomické čtení. Má možnost zkoumat vyjadřovací polohu, kde gesto je mnohdy mimoděčné, tak jako vědomě zvolené. Kontinuita prací se udržuje díky intuitivní schopnosti „domyslet“ chybějící ústřední část těla pohybující se v neviditelném druhém plánu.

Nade vším visí nevyřčená úvaha o přítomnosti a nepřítomnosti, která je historicky tak hluboce zakořeňená ve figurálním sochařství. Je socha něco, co zpřítomňuje ztvárněnou lidskou figuru zejména v případě konkrétního portrétu nebo naopak zdůrazňuje její skutečnou nepřítomnost? Tuto problematiku začleňuje do samotné struktury svého díla jako samotné téma k zamyšlení. Je přitahována nejen tradičními materiály, ale také fascinována procesem umělých materiálů. Odlitím do Acrystalu Carrara ponechává lemy vzniklé při odlití, které realistické pojtí díla obohacují o existencionální rozměr.


Dílo

výstavy a soutěže (výběr):

 • 2008 společná výstava v GAVU, v Praze, Autoportrét
 • 2010 společná výstava Galerie des Carmes, Toulouse
 • 2011 společná výstava v Příboře, Severovýchodní Morava
 • společná výstava' Po kraji', Horní Počernice, Chvaly, Zámecký Mlýn
 • společná výstava v Nodu při příležitosti zahájení festivalu 'Český tučňák'
 • 2012 společná výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v NG
 • 2013 výtvarně zpracovaná a vyhotovená cena EVL´S Prague Pro
 • společná výstava v Clam-Gallasově paláci, v Praze
 • společná výstava v Příbrami, téma 'Domov'
 • výstava v parku k 'Zažít město jinak' ve Vršovicích, Čechovo náměstí
 • společná výstava 'Sochy a objekty', MA'MA Gallery, Ostrava

Sympozia:

 • 2008 sympozium v parku Stromovka, v Praze, „Koleno“, Lípa
 • sympozium v Bašce, v Chorvatsku, „Hlaholika“, Vápenec
 • sympozium v Hořicích, Jižní Čechy, „Pod stolem“, Hořický pískovec
 • 2009 sympozium v Erlbachu, Německo, „Gigantické koleno“, Lípa
 • 2010 sympozium Botanica Organica, Horní Bezděkov u Unhoště, „Negativ“, Pískovec
 • 2011 sympozium ve Chvalech, Horní Počernice, Zámecký Mlýn, „Draperie“, Kanadský dub


Odkaz

www.veronikadurova.com