Durová Veronika - sochařka

VERONIKA DUROVÁ


Životopis

Veronika Durová (7.6.1984 v Praze) studovala na Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2006- 2012). V roce 2010 v rámci programu Erasmus studovala techniku do mramoru na Academii di belle arti v Carraře. Momentálně žije a pracuje v Praze. V roce 2008 a 2012 získala ateliérovou cenu. Pravidelně se zúčastňuje soutěží o výroční mince pro Českou národní banku.  V roce 2014 absolvovala pracovní stáž v Taipei na Taiwanu.

Ústředním tématem tvorby Veroniky Durové je princip torzálnosti. Soustavně se věnuje úvaze o přítomnosti a nepřítomnosti historicky zakořeněné ve figurálním sochařství. Je socha něco, co zpřítomňuje nebo naopak paradoxně zdůrazňuje nepřítomnost? Autorka tuto problematiku vědomě zabudovává do svého díla jako zásadní námět k zamyšlení. Lidská noha, lidské ucho, ptačí pařát či výsek přírody soustřeďují naši pozornost na „mikrorovinu“ vnímání, přičemž naše asociativní porozumění dotváří (přitom u každého z nás jinak) představu o podobě tušeného celku, který je v prvním plánu našemu zření zcela skrytý. Souhra mezi konkrétním fragmentem a nevyřčeným celkem autorce skýtá bohatou půdu pro vytváření významů vážných i jemně ironických.

The central theme of Veronika Durová’s work is the principle of torsality. She continually reflects on presence and absence, a theme historically rooted in figurative sculpture. Does sculpture give things a living presence or does it, on the contrary, paradoxically emphasise absence? The artist consciously incorporates this issue into her work as a fundamental theme for reflection. A human foot, a human ear, a bird’s claw or a piece of nature focuses our attention at a ‘micro-level’ of perception, while our associative understanding completes (yet differently for each of us) the idea of the form of a perceived whole that is, in the first instance, completely hidden from our vision. The interplay between the concrete fragment and the implicit whole provides Durová with rich ground for creating meanings that are both serious and subtly ironic.

 

Aktivně vystavuje s výtvarným odborem Umělecká Beseda a s uměleckou skupinou Prám

 

https://www.instagram.com/veronika_durova/

www.pramstudio.cz

Studio Prám, Čerpadlová 4b, Praha 9, Vysočany

tel.č. 723 682 844

 

 


Dílo

výstavy a soutěže (výběr):

 • 2008 společná výstava v GAVU, v Praze, Autoportrét
 • 2010 společná výstava Galerie des Carmes, Toulouse
 • 2011 společná výstava v Příboře, Severovýchodní Morava
 • společná výstava' Po kraji', Horní Počernice, Chvaly, Zámecký Mlýn
 • společná výstava v Nodu při příležitosti zahájení festivalu 'Český tučňák'
 • 2012 společná výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v NG
 • 2013 výtvarně zpracovaná a vyhotovená cena EVL´S Prague Pro
 • společná výstava v Clam-Gallasově paláci, v Praze
 • společná výstava v Příbrami, téma 'Domov'
 • výstava v parku k 'Zažít město jinak' ve Vršovicích, Čechovo náměstí
 • společná výstava 'Sochy a objekty', MA'MA Gallery, Ostrava

Sympozia:

 • 2008 sympozium v parku Stromovka, v Praze, „Koleno“, Lípa
 • sympozium v Bašce, v Chorvatsku, „Hlaholika“, Vápenec
 • sympozium v Hořicích, Jižní Čechy, „Pod stolem“, Hořický pískovec
 • 2009 sympozium v Erlbachu, Německo, „Gigantické koleno“, Lípa
 • 2010 sympozium Botanica Organica, Horní Bezděkov u Unhoště, „Negativ“, Pískovec
 • 2011 sympozium ve Chvalech, Horní Počernice, Zámecký Mlýn, „Draperie“, Kanadský dub

 

Realizace:

 • Taipei-Taiwan, Erlbach-Německo
 • Mugla Column-Turecko
 • Baška-Chorvatsko 
 • Horní Bezděkov
 • Unhošť, Beroun
 • Pomník chlapce-ZŠ TGM-Ortenovo náměstí-Praha

   

 

Stálá výstava:

 •  Alej světců-Gask Gallery-Kutná Hora