Drury Richard - kurátor moderního a současného umění, výtvarný kritik a teoretik, překladatel a redaktor odborné literatury

RICHARD DRURY


Foto: Eleanor S. Drury


Životopis


Richard Drury se narodil ve Scarborough, v Anglii, 3. září 1967. V letech 1980-1986 vystudoval soukromou internátní školu Christ’s Hospital, v letech 1986-1990 Corpus Christi College, Cambridge University (obor bohemistiky u prof. Karla Brušáka a rusistiky s absolutoriem v české literatuře, ruském jazyce a interdisciplinárním uměleckohistorickém a literárním oboru evropské avantgardní kultury 1914-1939). Mezi lety 1992 – 2010 pracoval v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, kde působil jako kurátor sbírek grafiky, kresby a sochy. Od roku 2010 přednáší dějiny umění dvacátého století na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Je členem VOUB od roku 2007, od roku 2008 je i jeho předsedou. Je autorem několika výstav VOUB.Výběr kurátorských projektů:

 • Krajina duše - Umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek ČMVU (VČG v Pardubicích, VSG v Košicích), 1995
 • Jiří Kolář ze sbírky Jana a Medy Mládkových (Hornoslezské muzeum v Bytomi, Polsko, 1998 Ludwig muzeum v Budapešti), 1995
 • Brána do nekonečna – Vladimír Boudník z pražských sbírek (Galerie Kronika v Bytomi, Polsko, 1997 České centrum v New Yorku, 1998 Villa Deciusz v Krakově), 1996
 • Figura - zjevení - pravda - Figurativní motivy v tvorbě Josefa Čapka 1913-1922 (ČMVU Dům U Černé Matky Boží, 1998 České centrum v New Yorku), 1997
 • Dialogy – tvary – metamorfózy – tvorba Jiřího Anderleho 1961-1998 (Městské muzeum v Sosnovci, Polsko, Městská galerie v Lodži, Polsko), 1998
 • Ozvěny severu – současné finské umění (ČMVU, ZČG v Plzni, GVU v Ostravě), 1999
 • 6 + 1 - J. Beránek, V. Bláha, J. Načeradský, V. Novák, I. Ouhel, J. Sopka, P. Kraus (Schick Gallery, Skidmore College, Saratoga Springs, USA; 2000 České centrum v Londýně), 1999
 • Mezinárodní sympozium Hraniční prostor, Andělská Hora, 1999, 2000
 • Projekt Továrna (společnost TECHO v Praze), 2000
 • Cesta naostro – Richard Konvička (ČMVU, VČG v Pardubicích, GVU v Chebu), 2001
 • Světlo je neviditelné – Thomas Joseph Landa (ČMVU), 2001
 • Emigrant ve věčnosti – kresba a grafika Josefa Čapka 1912-1926 (Galerie Kronika v Bytomi, Polsko), 2001
 • Pohled vpřed a zpátky – Jiří Anderle (BWA v Katovicích, Polsko), 2002
 • Umění a paměť – Tadeusz Kantor (ČMVU ve spolupráci s Cricotekou v Krakově), 2003
 • Postindustriální krajina – 6 současných britských umělců (ČMVU ve spolupráci s Flowers Gallery v Londýně), 2003
 • Proměny člověka – figurativní motivy v kresbě a grafice sbírky ČMVU 1892-1951 (Galerie v Bielsko-Biale, Polsko; 2004 Galerie F. Drtikola v Příbrami), 2003
 • Při zemi – Jan Měřička (ČMVU), 2004
 • Rozbít hranice – kresba a grafika 1959 – 1969 ve sbírce ČMVU (Galerie Fr. Drtikola v Příbrami), 2005
 • Richard Konvička – Malba a kresba, KGVU ve Zlíně, ZČG v Plzni, 2005-2006
 • Psi jsou bez vyznání – současní umělci ze Severního Irska (ČMVU, Siamsa Tíre Theatre, Tralee, Irsko), 2006
 • Pavel Makov – Zahrady (ČMVU), 2007
 • Vědomí o člověku – socha a kresba členů VU Umělecké besedy (ZČG v Plzni, výstavní síň Mánes, Praha), 2007
 • Soustředěný pohled – Grafika 60. let 20. století ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky (OG Liberec, OG Vysočina, Jihlava), 2007
 • Ivan Komárek – Mezi těly (SČVU v Litoměřicích), 2007
 • Zrozeno do prostoru – socha a plastika členů VOUB (hrad Sovinec), 2008
 • Mini UB (komorní díla členů VOUB), Galerie Vltavín, Praha, 2009
 • Jiří Anderle – Batrachomyomachia – Žabomyší a jiné války, Galerie hlavního města Prahy, 2009
 • Věčná pomíjivost, Umělecká beseda, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2009
 • Pocta Bohuslavu Reynkovi, výstava členů Výtvarného odboru Umělecké besedy, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2010
 • Maso a kost, Dvě podoby figurace – Jan Hendrych a Richard Konvička, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2010
 • Věra Nováková, Retrospektiva, Galerie Klatovy / Klenová, 2011
 • Jitka a Květa Válovy - Malá retrospektiva, SGVU v Litoměřicích, 2011
 • Patrik Hábl – Snozřivosti, SGVU v Litoměřicích, 2011
 • Zpěv z temného kouta – Sociální motivy v díle Josefa Čapka 1916-1926, Galerie Gate, Praha (ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje – GASK), 2012-2013


Bibliografie (výběr)

 • Texty v katalozích k výše uvedeným výstavám. Jiří Anderle – Na závěr milénia, Obrazy, grafiky, kresby 1950 – 2000, Slovart, Praha, 2000
 • Kytice (Fotografie Lubomíra Fuxy), Galerie Archa, Budyně nad Ohří, 2005
 • Jiří Stach – Natura Magica, Galerie Nový Svět, 2006
 • Stanislav Tůma – Lidská krajina, JBST, Praha, 2006
 • Jan Šafránek, Svět lidí, Gallery, Praha, 2008
 • DAM Architekti 1989-2009, Praha, DaM, 2009
 • Petr Pavlík – Poutnice v labyrintu, Gallery, Praha, 2010
 • Věra Nováková, Argo, Praha, 2011
 • František Dvořák, Galerie Aspekt, Brno, 2011
 • Pavel Roučka, Galerie Aspekt, Brno, 2012