Dřízal Jan Ryant - hudební skladatel

DŘÍZAL JAN RYANT

Jan Ryant Dřízal


Životopis

Jan Ryant Dřízal (*1986 Praha)

Patří mezi nejvýraznější osobnosti nastupující skladatelské generace. V roce 2014 se stal absolutním vítězem skladatelské soutěže České filharmonie za kompozici Kuře melancholik, kterou ve své 120. sezoně provedla Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Za rok 2016 byl oceněn výroční cenou OSA za nejúspěšnějšího mladého autora vážné hudby. Je držitelem několika dalších ocenění z mezinárodních skladatelských soutěží a přehlídek (Soozvuk 2010, Generace 2013,2014 ad.). Spolupracuje s nejvýraznějšími hudebníky své generace, jako jsou Marek Šedivý, Tomáš Jamník, Jakub Fišer, Milan Al-Ashhab, Jan Mikušek, či Adam Plachetka. Jeho skladby uvádí přední česká tělesa, jako je Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Plzeňská filharmonie, orchestr BERG, Kühnův smíšený sbor; a festivaly, jako je Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Contempuls, New Music Olomouc, či moskevský Tvoj Šanc. Okrajově se věnuje taktéž filmové a účelové hudbě (dokumentární snímek Šmejdi Sylvie Dymákové, Cinegoga projekt orchestru BERG, Zóna – multimediální projekt Elišky Cílkové, pracující s autentickými nahrávkami opuštěných černobylských klavírů). Jeho kompozice pravidelně natáčí a vydává Český rozhlas. Je zastupován OSA, Dilia a je členem Umělecké besedy.

Po maturitě na gymnáziu s hudebním zaměřením nastoupil do kompoziční třídy MgA. Otomara Kvěcha na Pražské konzervatoři a zároveň na obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium obou oborů úspěšně zakončil v roce 2012 a byl přijat do kompoziční třídy doc. Hanuše Bartoně na pražské Hudební akademii múzických umění. Zúčastnil se několika mistrovských skladatelských kurzů, kde se k jeho pracím vyjadřovali významní tuzemští i zahraniční skladatelé (Trstěnice 2010, 2016 Postfest 2012-2016 Soozvuk 2010). V roce 2013 absolvoval půlroční studijní stáž na Estonské hudební akademii v Tallinnu, kde studoval kompozici a orchestraci u Tõnu Kõrvitse. Na ostrově Hiiumaa navštívil soukromé studio skladatele Erkki-Svena Tüüra, natočil s ním interview a konzultoval své kompozice. V roce 2015 se zúčastnil mezinárodního sympozia pro současnou hudbu na Lisztově akademii v Budapešti a stal se rezidenčním skladatelem orchestru Berg na Hudebním institutu Krzysztofa Pendereckiho v Polsku. Ve stejném roce byl přijat na půlroční studijní stáž na Royal College of Music v Londýně, kde navštěvoval kompoziční hodiny Daie Fujikury. Je spoluzakladatelem studentského ansámblu pro soudobou hudbu Ensemble Terrible HAMU. Od roku 2016 působí pedagogicky na teoretickém oddělení Pražské konzervatoře.


Ocenění:

2017 Cena OSA v kategorii nejúspěšnější mladý autor vážné hudby pro rok 2016
2014 První cena ve skladatelské soutěži České filharmonie za symfonickou partituru Kuře melancholik.
2014 Čestné uznání v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2014 za kompozici Šepoty a výkřiky.
2014 Multimediální výstava Zóna v Galerii AMU ve spolupráci s Eliškou Cílkovou – vítězný projekt výběrového řízení Akademie múzických umění.
2013 Třetí cena v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2013 za kompozici Na křídlech vážky.
2010 Kompozice Leviathan zvolena jako finální skladba závěrečného koncertu na Mezinárodním festivalu Soozvuk 2010 pro mladé skladatele v Bratislavě .


Vzdělání:

2012- 2017 Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze, obor Skladba ve třídě doc. Hanuše Bartoně. Titul MgA.
2015 Půlroční studijní stáž skladby na Royal College of Music v Londýně ve třídě Daie Fujikury.
2014 Měsíční pracovní stáž na Estonian Academy of Music and Theatre.
2013 Půlroční studijní stáž skladby na Estonian Academy of Music and Theatre ve třídě Tõnu Kõrvitse.
2006 – 2012 Pražská konzervatoř, obor Skladba ve třídě MgA. Otomara Kvěcha. Titul DiS.
2008 – 2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Titul Bc.
2002 – 2006 Gymnázium Evropská, Praha 6, zaměření na dějiny a teorii hudby.


Publikační činnost:

2014 HIS Voice, č.2. Veljo Tormis – ten, který je v bouři (portrét skladatele)


Ukázka skladeb: