Doubravová Jarmila - estetička a muzikoložka

JARMILA DOUBRAVOVÁ
Životopis


Dcera skladatele Jaroslava Doubravy (1909-1960) a Jarmily Doubravové-Vonáskové (1919-1983), sestra Mgr. Anny Králové-Doubravové, neteř tenoristy ND a překladatele Dr. Rudolfa Vonáska, matka Mgr. Michala Dubce (nar. 1977; otec Ing. Bohumil Dubec, 1928-2008). Po jedenáctiletce v Londýnské (Praha) vystudovala estetiku a hudební vědu na FF UK (1962, prom.fil.), získala kandidaturu (1967), v r. 1968 PhDr., 1999 docenturu na FF UK Praha a v r. 2005 profesuru na FF UKF, Nitra (estetika). Od 1962 do 1997 činná v různých ústavech ČSAV, pak AV ČR, od r. 1990 činná na univerzitách v Praze, Plzni a Pardubicích, jako host v Bratislavě. Od r. 1999 přednáší na FF ZČU Plzeň a FF UPCE Pardubice estetiku a sémiotiku. Od r. 1990 činná v Sémiotické skupině při České společnosti pro kybernetiku a informatiku, v letech 1990-1999 členka výkonného výboru Deutsche Gesellschaft für Semiotik, od 1994 členka výkonného výboru International Association for Semiotic Studies, předsedkyně České společnosti pro hudební vědu 2002-2004, členka výboru České asociace Římského klubu, kromě výše uvedených dále členka Pražského lingvistického kroužku a Estetické společnosti. Od r. 1990 členka Umělecké besedy, od r. 2009 členka výkonného výboru UB a redakce časopisu Život. Od r. 1990 vystoupila na 8 desítkách konferencí, mj. na 30 evropských a 2 amerických univerzitách. Hesla ve slovnících: ČHSOI, MGG, Grove, Who is Who (Ö), IBC (USA), aj.Výběr z díla

  • monografie:

1982 - Hudba a výtvarné umění, (Praha, Academia)
1998 - Dialog a imaginace, (Praha, Supraphon)

2001 - Sémantické gesto, (Praha, Karolinum)
2002 - Sémiotika v teorii a praxi, (Praha, Portál)

  • editorka (koeditorka):

1982–1998 - Hudební Chrudim minulosti a přítomnosti
1992 – Czech and Slovak Semiotics
2003 - Společenské hry (Analytický přístup)
2004 - Kreativita, hledání alternativ
2009 - Česká a slovenská hudba a totalita a hudební Chrudim
2010 - J. S. Mill. Komunikace a význam
2011 - Cultures as Signs, Systems and Processes

  • další aktivity:

Asi 150 studií v evropských a amerických odborných časopisech, kolem 60 recenzí knih z 8 jazyků, řadu drobných statí v odborných časopisech (Hudební rozhledy, Opus musicum, Estetika, aj.)Odkaz

Webové stránky Jaroslava Doubravy ZDE