Bajaja Antonín - spisovatel a publicista

ANTONÍN BAJAJA


Foto: Pavel KostelníkŽivotopis


Antonín BAJAJA se narodil 30. 5. 1942 ve Zlíně v rodině lékaře. Vystudoval jedenáctiletou střední školu (mat. 1959) a Vysokou školu zemědělskou v Brně (Ing. 1964). Po vojenské službě (1964–1965) pracoval jako zootechnik JZD Podřevnicko v Želechovicích u Zlína (1965–1973) a jako vedoucí Střediska výživy zvířat při Zemědělské oblastní laboratoři Agropodniku Zlín (1973–1991). Roku 1991 se stal redaktorem brněnské redakce Československého rozhlasu, od roku 1992 pracoval v deníku Prostor a později v časopisu Týden. Od roku 1991 byl externím spolupracovníkem a od roku 1994 redaktorem Rádia Svobodná Evropa. V roce 1990 se podílel na založení časopisu Zvuk (časopis pro kulturu a společenské dění okresů Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž, 1992–1994 vycházel jako publicistická příloha Zlínských novin, od 1995 opět samostatně), v jehož redakční radě pracuje dodnes. Od roku 1996 vede semináře tvůrčího psaní na Filozofické fakultě UP v Olomouci, do roku 2004 vyučoval také na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Povídky, fejetony a reportáže publikoval v Tvorbě, Literárním měsíčníku, Lidové demokracii, Zemědělských novinách, Mladém světě, Moravských novinách, Lidových novinách, Literárních novinách, Listu pro literaturu, ROKu, Tvaru, Rozrazilu, Kulturních novinách, Textech aj. – Československý, resp. Český rozhlas vysílal dramatizaci povídky Silvestra a Čárly (1987), prozaického diptychu Duely (zkrácená verze; 1989) a prózu Pohřeb sezony (1992; později součást románu Na krásné modré Dřevnici); dále poetický text Třetí pastorální (1994) a rozhlasovou úpravu románu Zvlčení (2004). – Bajaja působí ve výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu, kde mj. spoluzakládal pěvecký spolek Wlastenci. Od června 2011 je členem Rady České televize. – Za román Na krásné modré Dřevnici získal v roce 2010 Státní cenu za literaturu.Ocenění

  • románový diptych DUELY, Výroční cena nakl. Mladá fronta, 1989
  • fejeton JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI TEXAS, ocenění v soutěži Evropský fejeton Brno 93', 1993
  • pořady Rádia Svobodná Evropa HLASY A OHLASY Z DOMOVA, novinářská Cena Křepelek, 1994
  • román ZVLČENÍ, cena za prózu v soutěži Magnesia Litera, 2004
  • román NA KRÁSNÉ MODRÉ DŘEVNICI, Státní cena za literaturu, 2010


Odkaz

Více o Antonínu Bajajovi ZDE