Axmann Mikoláš - výtvarník, grafik

MIKOLÁŠ AXMANN
Životopis

Mikoláš Axmann se na rodil v roce 1955. Studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze, na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. L. Čepelák) a na Akademii Sn. Carlos, Mexiko. Zabývá se především kamenotiskem v jeho tradiční podobě. Své práce označuje jako kamenopisy, unikátní je soubor jeho listů známý jako Scriptorium. Na tomto místě představujeme kamenopisy, na kterých se projevuje i výrazné autorovo koloristické cítění. V současné době působí Mikoláš Axmann jako výtvarný pedagog. Dosud uspořádal na třicet samostatných výstav a účastnil se četných výstav kolektivních. Je zastoupen v mnoha významných sbírkách, mmj. v National Gallery of Art, Washington D.C., v Národní galerii v Praze, ve Sbírce Nadace Hollar atd.