ÚTERKY UMĚLECKÉ BESEDY 

 

  1. února 2022 v 19:30 – 651. Úterek UB, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

Jan Klusák: Tři etudy pro klavír, Rondo pro klavír     

Ivana Loudová: Tango Music

Jindra Nečasová - Nardelli: Sonáta pro klavír 

Lukáš Hurník: Alphabet

Paul Schoenfield: Trio pro klarinet, housle a klavír

Účinkují: Petr Novák – klavír, Trio Clavio

Hosté: Mikuláš Axmann - člen VOUB a člen LDOUB.

 

  1. března 2022 v 19:30 – 652. Úterek UB, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

Nové skladby členů UB

Terezie Švarcová: Ai suoi caduti (Svým padlým) pro soprán, klarinet, housle a violoncello

Lukáš Matoušek: Smyčcový kvartet

Pravoslav Kohout: Kvintet pro smyčcové kvarteto a basklarinet

Soňa Vetchá: Rift in time-space pro smyčcové kvarteto

Ivan Kurz: Beránku Boží, mešní ordinarium pro soprán smyčcové kvinteto

Účinkující: Terezie Švarcová – soprán, FAMA kvarteto, Kamil Doležal – klarinet a basklarinet,  kontrabas v jednání, Hosté: členové VOUB a LDOUB

        

  1. dubna 2022 v 10.30 – Nedělní matiné, Galerie HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Koncert k 80. narozeninám Jaroslava Rybáře, emeritního předsedy Hudebního odboru UB

ve spolupráci s HAMU v Praze

Helix pro dva klavíry

Rozhovor pro pět nástrojů

Toccaty pro klavír - výběr

Smyčcový kvartet

Účinkují: Daniel a Marie Wiesnerovi, Barbora K. Sejáková – klavír,

Dechové kvinteto Sine nomine, Prague Modern Quartet

 

  1. června 2022 v 10:30 – Sobotní matiné, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

Umělecká beseda dětem, děti Umělecké besedě

Děti a mladí interpreti hrají skladby členů Umělecké besedy