Přikládám pozvánku členům UB na výstavu připravovanou s panem Drurym.
Důležitá informace je že je třeba se nahlásit abych připsal zájemce na seznam.
Z bezpečnostních důvodů budou na jeho základě návštěvníci vpuštěni.
Přeji krásné dny.
Tomáš Pilař