ÚTERKY UMĚLECKÉ BESEDY 

 

  1. února 2023 v 19:30 – 656. Úterek UB, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

            Milan Slavický: Vzývání I

            Petr Pokorný: Osamělý Pištec I

            Hanuš Bartoň: Trio pro klarinet, violu a klavír

            Miroslav Pudlák: Encore

            Kamil Doležal: Labyrint

            Jan Ryant Dřízal: Osamělé objekty

            Účinkuje soubor MoEns

            Hosté: fotograf Jan Brodský (VOUB) a Rudolf Kvíz (LDOUB), který přednese

            verše Christiana Morgensterna v překladu Josefa Hiršala

 

  1. března 2022 v 19:30 – 657. Úterek UB, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

            Ladislav Vycpálek: Doma op. 38, nenáročná suita o nenáročné rodině pro klavír

            Luboš Sluka: Suita pro housle, violoncello a klavír premiéra

            Zdeněk Šesták: Manon Lescaut - Interludio rapsodistico pro klavír

            Zdeněk Zahradník: Fantazie na chorál pro housle, violoncello a klavír

            Lukáš Hurník: Cosi fun tutte - klavírní trio

            Účinkují: Petr Novák – klavír, Trio Bergerettes (klavír, housle, violoncello)

            Hosté: člen VOUB a Kateřina Seidlová (LDOUB)

 

18. dubna 2023 v 19:30 – 658. Úterek UB, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

            Jiří Smutný: Tři věty pro dechové kvinteto

            Miloslav Kabeláč: Dechový sextet op. 8

            György Ligeti: Šest bagatel pro dechové kvinteto

            Anna Ptáková: Valčík pro dechové sexteto - premiéra

            Účinkující: Dechové kvinteto „Sine nomine“ a Jan Pták (saxofon)

            Hosté: člen VOUB a Libor Hruška (LDOUB)

 

  1. června 2023 v 19:30 (pondělí) – Sál Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1

            spolupořadatel HAMU

Koncert k 80. narozeninám Lukáše Matouška, emeritního starosty Umělecké besedy

            Sonáta pro klavír

            Pečeť mlčení

            Smyčcový kvartet

            Sonáta pro housle a komorní orchestr

            Viderunt omnes fines millennii pro komorní orchestr

Účinkují: Barbora K. Sejáková, Terezie Švarcová, Anna Ptáková, Martin Matoušek, Jan Pták, FAMA Quartet, Milada Šulcová – housle, komorní orchestr, dirigent Petr Louženský

 

 

Ke koncertům UB z let 2020 - 2022 je možno se vrátit a znovu si je poslechnout:

(Podrobnosti k jednotlivým programům viz https://www.umeleckabeseda.cz/archiv-houb )

 

6.10.2020      https://www.youtube.com/watch?v=0tEvY81oemA&feature=youtu.be

27.10.2020    https://www.youtube.com/watch?v=p2uVr-FULjY

7.11.2020      https://www.youtube.com/watch?v=-SgtevbuNx0

24.11.2020    https://www.youtube.com/watch?v=0fWEVteReWA&feature=youtu.be

15.12.2020    https://www.youtube.com/watch?v=TdCqWg7AHFk&feature=youtu.be

3.3.2021        https://www.youtube.com/watch?v=yzc29FmYDWI

13.4.2021      https://youtu.be/EyvqgU5PzSE

22.6.2021      https://youtu.be/bzafLR93tnk

21.9.2021      https://youtu.be/BHyHs9waZm0

12.10.2021    https://www.youtube.com/watch?v=vfcYMsls5bQ

23.11.2021    https://www.youtube.com/watch?v=sKQURtOuCsk

30.11.2021    https://www.youtube.com/watch?v=I7kf6dpJHG8

22.2.2022      https://www.youtube.com/watch?v=WxX9kLd1j-U

22.3.2022      https://youtu.be/K0oQO2kUkRk

3.4.2022        https://youtu.be/jysXcovvK5g

18.6.2022      https://youtu.be/BbKu6L2Ip3A

25.10.2022    https://www.youtube.com/watch?v=aP0N2OZCSl8

1.11.2022      https://youtu.be/BHGHuqJRkP4

13.12.2022    https://www.youtube.com/watch?v=x2tBGmhuXoM

 

 

Další aktuality