1. června 2023 v 19:30 (pondělí) – Sál Martinů, Malostranské nám. 13, Praha 1

            spolupořadatel HAMU

Koncert k 80. narozeninám Lukáše Matouška, emeritního starosty Umělecké besedy

            Sonáta pro klavír

            Pečeť mlčení

            Smyčcový kvartet

            Sonáta pro housle a komorní orchestr

            Viderunt omnes fines millennii pro komorní orchestr

Účinkují: Barbora K. Sejáková, Terezie Švarcová, Anna Ptáková, Martin Matoušek, Jan Pták, FAMA Quartet, Milada Šulcová – housle, komorní orchestr, dirigent Petr Louženský

 

 

Další aktuality