Přátelé, literárně dramatický odbor vás srdečně zve na čtení člena

Umělecké besedy Ivana Binara už 13. září.

Všimněte si, prosím, že se proti loňským pořadům změnil čas i místo.
Podrobnosti najdete na pozvánce v příloze.

Těšíme se na vás!

Libuše Ludvíková
za výbor LDO

 

 

Další aktuality