Akvizice 2000↑ hodnota přátelství / Hlavní sál

14. 04. – 28. 05. 2023

Výstava představí přírůstky do sbírek roudnické galerie za posledních zhruba dvacet let. Návštěvníkům nabídne pastelové kresby lilií Jitky Válové, dílo Michala Ranného či krajiny Mariany Alasseur. Výstava zároveň vypovídá o specifickém charakteru regionální galerie, pro kterou jsou nepostradatelné vazby na umělce, návštěvníky a místní komunitu. Ti všichni se podílejí na budování složitého „ekosystému“ galerie, díky němuž se rozrůstají i její sbírky.