1. března 2022 v 19:30 – 657. Úterek UB, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

            Ladislav Vycpálek: Doma op. 38, nenáročná suita o nenáročné rodině pro klavír

            Luboš Sluka: Suita pro housle, violoncello a klavír premiéra

            Zdeněk Šesták: Manon Lescaut - Interludio rapsodistico pro klavír

            Zdeněk Zahradník: Fantazie na chorál pro housle, violoncello a klavír

            Lukáš Hurník: Cosi fun tutte - klavírní trio

            Účinkují: Petr Novák – klavír, Trio Bergerettes (klavír, housle, violoncello)

            Hosté: člen VOUB a Kateřina Seidlová (LDOUB)