CZ / ENG

Aktuality HOUB

Úterky Umělecké besedy se odehrávají v kostele sv. Vavřince, Helichova 18, Praha 1


16. dubna 2019 v 19.30 – 633. Úterek UB - ZMĚNA!!!
Úterek UB dne 16. dubna se z důvodu nemoci přesouvá na 24. září 2019. 
Omlouváme se za tuto změnu. 
Nejbližší úterek UB se bude konat 18.června.
FAMA Quartet zahraje 
skladby Jana Klusáka a Witolda Lutoslawského. 


18. června 2019 v 19.30 – 634. Úterek UB


Odbor hudební

Současným předsedou hudebního odboru je Miloš Haase, členy výboru jsou Lukáš Matoušek, Jaroslav Rybář, Eva Slavická, Stanislava Střelcová, Jan Ryant Dřízal, Barbora K. Sejáková a Tomáš Víšek.

Po znovuobnovení Umělecké besedy v roce 1990 se ve funkci předsedy hudebního odboru vystřídali Jan Klusák,  Lukáš Matoušek a Jaroslav Rybář.

Páteří činnosti hudebního odboru jsou pravidelné Úterky Umělecké besedy, převážně komorní koncerty, na nichž se prezentují především skladby členů UB, ale také hudební díla současných českých i zahraničních autorů, která jsou názorově blízká skladbám uváděným v jednotlivých programech. Ročně připraví hudební odbor sedm koncertů. Navazuje tak na tradici pravidelných Úterků předválečné Umělecké besedy, která počala již v roce 1935. Koncertem 10.6.2014 dospěly besední Úterky k číslu 600. Interprety těchto koncertů jsou především členové UB.

Zvláštností koncertů je skutečnost, že zde se svými příspěvky hostují také členové literárního a výtvarného odboru UB.

Muzikologové a hudební publicisté – členové hudebního odboru – uveřejňují své texty v revue Umělecké besedy 'Život'.


logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-osa.png logo-praha.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou