CZ / ENG

Aktuality HOUB

630. Úterek Umělecké besedy
Koncert proběhne 11. prosince 2018 v 19.30 hodin 
v kostele sv. Vavřince, Praha 1, Hellichova 18.


v sobotu 8. prosince 2018
19,30 hodin / Sál Martinů HAMU
Soubor Fisher’s Chamber Orchestraza řízení Jana Rybáře hraje pro Ateliér 90


Trio Bergerettes a Orbis Trio – dvě podoby komorní dokonalosti
recenze z časopisu Harmonie zde

 


Odbor hudební

Současným předsedou hudebního odboru je Miloš Haase, členy výboru jsou Lukáš Matoušek, Jaroslav Rybář, Eva Slavická, Stanislava Střelcová, Jan Ryant Dřízal, Barbora K. Sejáková, Terezie Švarcová a Tomáš Víšek.

Po znovuobnovení Umělecké besedy v roce 1990 se ve funkci předsedy hudebního odboru vystřídali Jan Klusák,  Lukáš Matoušek a Jaroslav Rybář.

Páteří činnosti hudebního odboru jsou pravidelné Úterky Umělecké besedy, převážně komorní koncerty, na nichž se prezentují především skladby členů UB, ale také hudební díla současných českých i zahraničních autorů, která jsou názorově blízká skladbám uváděným v jednotlivých programech. Ročně připraví hudební odbor sedm koncertů. Navazuje tak na tradici pravidelných Úterků předválečné Umělecké besedy, která počala již v roce 1935. Koncertem 10.6.2014 dospěly besední Úterky k číslu 600. Interprety těchto koncertů jsou především členové UB.

Zvláštností koncertů je skutečnost, že zde se svými příspěvky hostují také členové literárního a výtvarného odboru UB.

Muzikologové a hudební publicisté – členové hudebního odboru – uveřejňují své texty v revue Umělecké besedy 'Život'.


logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-osa.png logo-praha.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou